נגישות

keyboard_navניווט בעזרת מקלדת


black_white

גווני שחור - לבן

color_reverse

צבעוניות הפוכה

readable_content

גופן קריא


font_big

גופן ענק

font_normal

גופן גדול

font_small

גופן רגיל (דיפולט)


סמן לבן גדול

סמן שחור גדול

הדגשת כותרות


reset_accessabilityביטול הנגישות


מחקר יישומי בבית אקשטיין

חזרה למחקר יישומי

במסגרת יחידת המחקר והפיתוח שלנו בבית אקשטיין אנו משתפים פעולה עם ארגונים ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. שיתופי הפעולה במיזמים ובמחקרים יישומיים, נועדו לקדם שיטות ופעולות התערבות חדשניות בתחומים המקצועיים הרלוונטיים לעבודה עם אוכלוסיית הלקוחות של הארגון, במטרה לשפר את איכות חייהם.

להלן פירוט המחקרים הפעילים בבית אקשטיין:
 
תפישות עתיד ושביעות רצון מהחיים של מתבגרים עם וללא ליקויי למידה/ AD(H)D – היבטים של התקשרות, התנסות ומסוגלות עצמית בקריירה

פרטי המוסד האקדמי: אונ' תל אביב
פרטי החוקרים: גב' גליה רן כשכש, פרופ' צינמון
איש קשר בבית אקשטיין: ד"ר עפר זהבי- מנהל מחקר יישומי בית אקשטיין.

רציונל:
המחקר מבקש א)  לבחון את תקפותו של מודל תיאורטי רחב והקשרי להבנת התפתחות קריירה של מתבגרים ו-ב) לבחון את התאמתו של המודל למתבגרים עם adhd הלומדים במסגרות החינוך המיוחד. המודל התיאורטי המוצע במחקר מרחיב את המושג מסוגלות עצמית בקריירה למושג הכולל שלושה מימדים: מסוגלות עצמית מקצועית, מסוגלות עצמית זוגית ומסוגלות עצמית לניהול תפקידי העבודה והמשפחה. חידוש נוסף של המודל המוצע הוא ההתמקדות במשתנים מרכזיים בהתפתחותם של מתבגרים שלא זכו עד כה להתייחסות אמפירית מספקת במודלים של התפתחות קריירה – היבטים רגשיים והתנסויות תעסוקתיות.

מטרת המחקר:
המודל יבחן את הקשרים בין תפישות ההתקשרות להורים ולקבוצת השווים ובין התנסויות מקצועיות לתפישת המסוגלות העצמית בקריירה. כמו כן, יבחנו הקשרים בין תפישת המסוגלות העצמית בקריירה וביו תפישות העתיד ושביעות הרצון מהחיים של אוכלוסיית המחקר. לאחר תיקופו של המודל בקרב אוכלוסיית המתבגרים ללא לקויות, ייבחן המודל בקרב מתבגרים עם לקויות.

הקשר בין מתן התערבויות לבין שינויים בתפקוד של אנשים עם אוטיזם בתפקוד בינוני-גבוה (HFASD)
פרטי המוסד האקדמי: אונ' תל אביב
פרטי החוקרים: פרופ' ריקי סוויה פרופ' קרני גינזבורג , נטע בן-יוסף
איש קשר בבית אקשטיין: נטע בן יוסף – מנהלת דיור בית אקשטיין, הטללים רעננה

רציונל:
בוגרים עם HFASD סובלים מאיכות חיים ירודה אשר מיוחסת לרוב לליקויים תפקודיים בתחום החברתי, המתבטאים בין היתר, בחוסר עצמאות, בקשיים ביצירת אינטראקציות חבריות ובהבנת סיטואציות חברתיות. ספרות המחקר מצביעה על חשיבות זיהוי גישות טיפול ותכניות התערבות יעילות עבור אוכלוסייה זו, אשר ישפרו את רמות התפקוד, יאפשרו עצמאות וכפועל יוצא מכך ישפרו את איכות החיים של מבוגרים עם HFASD. ההתקדמות בפיתוח והפצת גישות טיפול יעילות הינה דלה, זאת בשל חוסר באמצעים רגישים מספיק ובכלים תקפים שיוכלו להעריך שיפורים משמעותיים בתפקוד חברתי. על כן, למרות ההשפעה של נכות חברתית על חייהם של אנשים עם הפרעות ספקטרום האוטיזם, עדיין ידוע מעט על האופן שבו ניתן להעריך שיפור קליני בתחום זה

מטרות המחקר:
1. להעריך את מהות הקשר בין תכניות ההתערבות והשינוי ברמות התפקוד של הדיירים שהשתתפו בהן.
2. להעריך את מידת ההשפעה של גורמים כגון מקצועיות הצוות, ג'נדר הדייר, ותק במסגרת וכדומה.


נגישות סביבת העבודה לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה
פרטי המוסד האקדמי: אונ' חיפה
פרטי החוקרים: דר' עינת גל, גב' מיכל וייסמן
איש קשר בבית אקשטיין: שי שליידר מערך השמה בית אקשטיין, חיפה

רציונל:
על אף התרחבות ההכרה כי לסביבה תפקיד מכריע בשילובו של האדם במארג החיים, חסר כיום ידע ומחקר הנוגעים לאופן בו גורמים בסביבה הפיזית, האנושית והתרבותית משפיעים על שילובו של אדם עם HFASD בעולם העבודה, ובמיוחד על רקע תפיסתם הייחודית של אנשים עם אוטיזם את הסביבה. זאת ועוד, על פי DSM 5 אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה זקוקים לתמיכה לשם תפקוד עצמאי, אך מאפייני תמיכה זו אינם מוגדרים ב-DSM. חידושו של מחקר זה הוא בהתייחסותו להנגשת הסביבה הפיזית, החושית והאנושית כדרך למתן תמיכה לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, באופן שיבחין בין מאפייניה השונים של סביבת העבודה. מבחינה תיאורטית, יתרום המחקר להבנת הקשר בין מאפייני סביבה לבין תפקוד ומסוגלות של אנשים בכלל ועובדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בפרט

מטרת המחקר:
לחקור את נגישות סביבת העבודה עבור אנשים עם HFASD ואת השלכותיה על מסוגלות העובד. ממצאי המחקר ישמשו בסיס לבניית מודל תיאורטי ויישומי לנגישות הסביבה בעולם העבודה התחרותי עבור אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה.

'משחק מראה' ככלי לויסות ולטיפול אצל אוטיסטים
פרטי המוסד האקדמי: מרכז בינתחומי הרצליה
פרטי החוקרים: דר' רחל שלומית ברזיץ
איש קשר בבית אקשטיין: נועה מסד – מנהלת מערך דיור בית אקשטיין, תל אביב

מטרת המחקר:
מטרת המחקר הינה לבדוק את היכולת המוטורית הבינאישית של בוגרים עם אוטיזם, ולבדוק את הקשר בין יכולת מוטורית בסיסית לבין יכולת תקשורתית-חברתית. ליבת המחקר היא במטלת משחק מראה מופשטת – בה המשתתפים יושבים מול נסיין ונדרשים לחקות את תנועותיו, ליצור תנועות משלהם ולאלתר יחד. השחקנים מזיזים ידיות המחוברות למסילות ימינה ושמאלה, ותנועותיהם נמדדות על-ידי מד-תנועה. באמצעות תנועות אלו ניתן לחשב את מידת הסינכרוניזציה בין השחקנים, וכן את תבנית התנועה הייחודית של כל משתתף. השערות המחקר הן: (א) היכולת המוטורית הבינאישית של אנשים עם אוטיזם תהיה פחותה מזו של קבוצת הביקורת, ו(ב) תרגול מיומנות מוטורית בינאישית המעודדת סינכרוניזציה תשפר את טיב התקשורת בין בוגרים עם אוטיזם לבין נסיין מומחה, ובינם לבין מטפל מסביבתם הטבעית.

לפירוט המחקרים ושיתופי הפעולה שנעשו בבית אקשטיין בשנים האחרונות לחצו כאן >>

לפרטים נוספים ולפניות בנושאי שיתופי פעולה מחקריים, יש לפנות לד"ר אמיר טל - המדען הראשי של בית אקשטיין בדוא"ל: research@b-e.org.il