נגישות

keyboard_navניווט בעזרת מקלדת


black_white

גווני שחור - לבן

color_reverse

צבעוניות הפוכה

readable_content

גופן קריא


font_big

גופן ענק

font_normal

גופן גדול

font_small

גופן רגיל (דיפולט)


סמן לבן גדול

סמן שחור גדול

הדגשת כותרות


reset_accessabilityביטול הנגישות


תוצאות חיפוש

 • משולחנו של המדען הראשי

  כתבה ראשונה - נעים להכיר: ד"ר אמיר טל - המדען הראשי של בית אקשטיין

  בעשורים האחרונים אנו עדים לתנופת חקיקה, מחקר, ופיתוח שירותים קהילתיים לקידום איכות חייהם והשתלבותם החברתית של אנשים עם מוגבלויות. בבסיס פעילויות אלו עומדת ההכרה כי קידום זכויותיהם ואיכות חייהם של אנשים עםמוגבלויות ייטיב לא רק עם הפרט אלא עם החברה כולה. לכן, קיימת חשיבות רבה להגן על כבודם וחירותם של אנשים עם מוגבלויות, לעגן את זכותם להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ,וכן לתת מענה הולם לצרכיהם באופן שיאפשר להם חיים עצמאיים, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא היכולות שלהם (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1998).  
  לנוכח פיתוח שירותים רבים ומגוונים לקידום איכות חייהם והשתלבותם החברתית של אנשים עם מוגבלויות, עולה הצורך... לכתבה המלאה לחצו כאן>>

   

  קראו עוד
 • מחקר יישומי בבית אקשטיין

  במסגרת יחידת המחקר והפיתוח שלנו בבית אקשטיין אנו משתפים פעולה עם ארגונים ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. שיתופי הפעולה במיזמים ובמחקרים יישומיים, נועדו לקדם שיטות ופעולות התערבות חדשניות בתחומים המקצועיים הרלוונטיים לעבודה עם אוכלוסיית הלקוחות של הארגון, במטרה לשפר את איכות חייהם.

  להלן פירוט המחקרים הפעילים בבית אקשטיין:
   
  תפישות עתיד ושביעות רצון מהחיים של מתבגרים עם וללא ליקויי למידה/ AD(H)D – היבטים של התקשרות, התנסות ומסוגלות עצמית בקריירה

  פרטי המוסד האקדמי: אונ' תל אביב
  פרטי החוקרים: גב' גליה רן כשכש, פרופ' צינמון
  איש קשר בבית אקשטיין: ד"ר עפר זהבי- מנהל מחקר יישומי בית אקשטיין.

  רציונל:
  המחקר מבקש א)  לבחון את תקפותו של מודל תיאורטי רחב והקשרי להבנת התפתחות קריירה של מתבגרים ו-ב) לבחון את התאמתו של המודל למתבגרים עם adhd הלומדים במסגרות החינוך המיוחד. המודל התיאורטי המוצע במחקר מרחיב את המושג מסוגלות עצמית בקריירה למושג הכולל שלושה מימדים: מסוגלות עצמית מקצועית, מסוגלות עצמית זוגית ומסוגלות עצמית לניהול תפקידי העבודה והמשפחה. חידוש נוסף של המודל המוצע הוא ההתמקדות במשתנים מרכזיים בהתפתחותם של מתבגרים שלא זכו עד כה להתייחסות אמפירית מספקת במודלים של התפתחות קריירה – היבטים רגשיים והתנסויות תעסוקתיות.

  מטרת המחקר:
  המודל יבחן את הקשרים בין תפישות ההתקשרות להורים ולקבוצת השווים ובין התנסויות מקצועיות לתפישת המסוגלות העצמית בקריירה. כמו כן, יבחנו הקשרים בין תפישת המסוגלות העצמית בקריירה וביו תפישות העתיד ושביעות הרצון מהחיים של אוכלוסיית המחקר. לאחר תיקופו של המודל בקרב אוכלוסיית המתבגרים ללא לקויות, ייבחן המודל בקרב מתבגרים עם לקויות.

  הקשר בין מתן התערבויות לבין שינויים בתפקוד של אנשים עם אוטיזם בתפקוד בינוני-גבוה (HFASD)
  פרטי המוסד האקדמי: אונ' תל אביב
  פרטי החוקרים: פרופ' ריקי סוויה פרופ' קרני גינזבורג , נטע בן-יוסף
  איש קשר בבית אקשטיין: נטע בן יוסף – מנהלת דיור בית אקשטיין, הטללים רעננה

  רציונל:
  בוגרים עם HFASD סובלים מאיכות חיים ירודה אשר מיוחסת לרוב לליקויים תפקודיים בתחום החברתי, המתבטאים בין היתר, בחוסר עצמאות, בקשיים ביצירת אינטראקציות חבריות ובהבנת סיטואציות חברתיות. ספרות המחקר מצביעה על חשיבות זיהוי גישות טיפול ותכניות התערבות יעילות עבור אוכלוסייה זו, אשר ישפרו את רמות התפקוד, יאפשרו עצמאות וכפועל יוצא מכך ישפרו את איכות החיים של מבוגרים עם HFASD. ההתקדמות בפיתוח והפצת גישות טיפול יעילות הינה דלה, זאת בשל חוסר באמצעים רגישים מספיק ובכלים תקפים שיוכלו להעריך שיפורים משמעותיים בתפקוד חברתי. על כן, למרות ההשפעה של נכות חברתית על חייהם של אנשים עם הפרעות ספקטרום האוטיזם, עדיין ידוע מעט על האופן שבו ניתן להעריך שיפור קליני בתחום זה

  מטרות המחקר:
  1. להעריך את מהות הקשר בין תכניות ההתערבות והשינוי ברמות התפקוד של הדיירים שהשתתפו בהן.
  2. להעריך את מידת ההשפעה של גורמים כגון מקצועיות הצוות, ג'נדר הדייר, ותק במסגרת וכדומה.


  נגישות סביבת העבודה לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה
  פרטי המוסד האקדמי: אונ' חיפה
  פרטי החוקרים: דר' עינת גל, גב' מיכל וייסמן
  איש קשר בבית אקשטיין: שי שליידר מערך השמה בית אקשטיין, חיפה

  רציונל:
  על אף התרחבות ההכרה כי לסביבה תפקיד מכריע בשילובו של האדם במארג החיים, חסר כיום ידע ומחקר הנוגעים לאופן בו גורמים בסביבה הפיזית, האנושית והתרבותית משפיעים על שילובו של אדם עם HFASD בעולם העבודה, ובמיוחד על רקע תפיסתם הייחודית של אנשים עם אוטיזם את הסביבה. זאת ועוד, על פי DSM 5 אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה זקוקים לתמיכה לשם תפקוד עצמאי, אך מאפייני תמיכה זו אינם מוגדרים ב-DSM. חידושו של מחקר זה הוא בהתייחסותו להנגשת הסביבה הפיזית, החושית והאנושית כדרך למתן תמיכה לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, באופן שיבחין בין מאפייניה השונים של סביבת העבודה. מבחינה תיאורטית, יתרום המחקר להבנת הקשר בין מאפייני סביבה לבין תפקוד ומסוגלות של אנשים בכלל ועובדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בפרט

  מטרת המחקר:
  לחקור את נגישות סביבת העבודה עבור אנשים עם HFASD ואת השלכותיה על מסוגלות העובד. ממצאי המחקר ישמשו בסיס לבניית מודל תיאורטי ויישומי לנגישות הסביבה בעולם העבודה התחרותי עבור אנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה.

  'משחק מראה' ככלי לויסות ולטיפול אצל אוטיסטים
  פרטי המוסד האקדמי: מרכז בינתחומי הרצליה
  פרטי החוקרים: דר' רחל שלומית ברזיץ
  איש קשר בבית אקשטיין: נועה מסד – מנהלת מערך דיור בית אקשטיין, תל אביב

  מטרת המחקר:
  מטרת המחקר הינה לבדוק את היכולת המוטורית הבינאישית של בוגרים עם אוטיזם, ולבדוק את הקשר בין יכולת מוטורית בסיסית לבין יכולת תקשורתית-חברתית. ליבת המחקר היא במטלת משחק מראה מופשטת – בה המשתתפים יושבים מול נסיין ונדרשים לחקות את תנועותיו, ליצור תנועות משלהם ולאלתר יחד. השחקנים מזיזים ידיות המחוברות למסילות ימינה ושמאלה, ותנועותיהם נמדדות על-ידי מד-תנועה. באמצעות תנועות אלו ניתן לחשב את מידת הסינכרוניזציה בין השחקנים, וכן את תבנית התנועה הייחודית של כל משתתף. השערות המחקר הן: (א) היכולת המוטורית הבינאישית של אנשים עם אוטיזם תהיה פחותה מזו של קבוצת הביקורת, ו(ב) תרגול מיומנות מוטורית בינאישית המעודדת סינכרוניזציה תשפר את טיב התקשורת בין בוגרים עם אוטיזם לבין נסיין מומחה, ובינם לבין מטפל מסביבתם הטבעית.

  לפירוט המחקרים ושיתופי הפעולה שנעשו בבית אקשטיין בשנים האחרונות לחצו כאן >>

  לפרטים נוספים ולפניות בנושאי שיתופי פעולה מחקריים, יש לפנות לד"ר אמיר טל - המדען הראשי של בית אקשטיין בדוא"ל: research@b-e.org.il

  קראו עוד
 • מעון נווה צדק, תל אביב

  קראו עוד
 • מעון נווה אדיר, רחובות

  קראו עוד
 • דיור אלונים, קרית גת

  קראו עוד
 • דיור בארי, רחובות

  קראו עוד
 • דיור בראשית, קרית עקרון

  קראו עוד
 • דיור נווה אופק, קרית גת

  קראו עוד
 • מעון בית דפנה, חולון

  קראו עוד
 • דיור הראל, ירושלים

  קראו עוד
 • מרכז תעסוקה קרית גת

  קראו עוד
 • מרכז תעסוקה המנוף, רחובות

  קראו עוד
 • מערך דיור יעלים, רמת גן

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, נתניה

  אוכלוסיית היעד:
  בית ספר להתמודדות נפשית לתלמידים עם משכל תקין ומעלה.
  בית ספר בית אקשטיין נתניה הינו בית ספר יסודי חדש וצומח.
  בבית הספר צוות מסור ומקצועי.

  על בית הספר:
  מערך הלימוד בבית הספר כולל שיעורים עפ"י תוכנית הלימודים של משרד החינוך, חוגי העשרה, שיעורים מקצועיים ומערך טיפולי.
  יום הלימודים מתקיים בשעות 08:00-16:00.
  הילדים אוכלים ארוחת צהרים חמה, האוכל כשר ותחת פיקוח משרד הבריאות .
  בית הספר פועל במתכונת של קייטנה בחופשות.

  תוכנית לימודים:
  התלמידים לומדים על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך לחינוך המיוחד.

  טיפול פרא-רפואי:
  כל תלמיד מקבל טיפול פרטני / קבוצתי.

  העשרה:
  גינון, ג'אגלינג, ריקוד ועוד

  תוכנית תמיכה אישית:
  לכל תלמיד נבנית תוכנית תמיכות אישית המתבססת על חוזקותיו.

  בית הספר הנו בפיקוח משרד החינוך - האגף לחינוך מיוחד.

  מנהלת המסגרת: 
  אילת חיים
  מייל:  eilat.h@b-e.org.il
  נייד: 054-5575136

   בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד ותעודת הוראה.
   עבדה כ-10 שנים במגוון תפקידים בתחום החינוך המיוחד.

   

   כתובת בית ספר:  דב גרונר 13, נתניה (במבנה של בית ספר "שורשים")

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, פסיפס מודיעין

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, פסיפס מודיעין

  קראו עוד
 • תרפיסטים/ות לבתי ספר jb-1080

  קראו עוד
 • אנשי/נשות אחזקה לבתי ספר jb-1079

  קראו עוד
 • מורים/ות מקצועיים/ות בפריסה ארצית jb-1078

  קראו עוד
 • עוזרי/ות הוראה בפריסה ארצית jb-1077

  קראו עוד
 • מורים/ות מחנכים/ות בפריסה ארצית jb-1076

  קראו עוד
 • קמפיין חינוך "יש לי עיניים בגב"

  קראו עוד
 • מכללת be

  על המכללה
  מכללת be של בית אקשטיין מקיימת תכנית לימודים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה המוכר על ידי המל”ג.
  התכנית מתאימה לסטודנטים עם לקויות למידה/קשיי למידה, וכוללת גם מסלול ייעודי לסטודנטים עם אוטיזם בתפקוד גבוה. 

  הלימודים מתקיימים על פי תכנית של האוניברסיטה הפתוחה והרצאות ההנחיה מועברות על ידי אנשי הסגל של האוניברסיטה. הלימודים מתקיימים בקבוצות של 20 סטודנטים.
  בנוסף, מועברים שיעורי תרגול בהתאם לנושאים הנלמדים, סדנאות למיומנויות למידה, סיוע בהכנת המטלות, הכנה למבחנים, סדנאות חברתיות ועוד.
  בהמשך עוברים הסטודנטים סדנאות השמה והכנה לעולם התעסוקה על ידי הצוות המיומן של המכללה.

  כיום המכללה פועלת במתחם מכללת רמת גן ובעתיד יפתחו מרכזי לימוד נוספים בחדרה ובאשדוד.

  מסלולי הלימוד
  לימודים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה:
  הלימודים לתואר מוכרים על ידי המל”ג במסלול מדעי החברה והרוח

  בעתיד צפוי להפתח מסלול להכשרה מקצועית ללימודי תעודה. 

  משך הלימודים
  משך הלימודים לתואר ראשון כ-4 שנים, בהתאם למסלול הנבחר.
  משך הלימודים ללימודי תעודה - שנה.

  תנאי הקבלה
  אין תנאי סף לקבלה ללימודים.
  תהליך הרישום והקבלה לתכנית כולל ראיון אישי ומכינה.

  מכינה
  לפני תחילת הלימודים תתקיים מכינה בת ארבעה שבועות, במטרה לאפשר לסטודנטים הלומדים להתנסות במטלות אקדמיות ובמיומנויות הנדרשות להמשך הלימודים.

  פרטים והרשמה
  לפרטים נוספים ולתיאום פגישת ייעוץ התקשרו למכללה בטלפון: 03-5605248 או 050-3059337
  מייל: info.college@b-e.org.il

  לאתר מכללת be לחצו >>

  אנחנו בתקשורת:
  ראיון ברדיו 106FM עם דקלה ויצמן מן בנוגע למכללה החדשה
  כתבה על השקת המכללה מתוך אתר ynet לימודים
  דקלה ויצמן מן, ונמרוד פלד בנושא פתיחת המכללה, בתוכנית יומן תרבות. 
  ד"ר עפר זהבי - מנהל המחקר בראיון ברדיו קל"ע (באנגלית)
  דקלה ויצמן מן, מנהלת אקדמית בבית אקשטיין בראיון אצל אורלי וגיא בערוץ 10

  להצליח למרות הכל - YNET >>
  לראשונה בישראל תואר אקדמי לסטודנטים עם אוטיזם - MAKO >>
  לראשונה בישראל תושק מכללה לסטודנטים עם אספרגר ואוטיזם - YNET >>

  קראו עוד
 • קהילה מוגנת בית אקשטיין, בנימינה

  קראו עוד
 • קהילה צעירה בית אקשטיין, בנימינה

  קראו עוד
 • כפר ילדים בית אקשטיין, פרדס חנה

  קראו עוד
 • מסגרות דיור

  המטרה המרכזית של מסגרות הדיור שלנו היא שיפור איכות חייהם של הדיירים, הקנייה ופיתוח כישורי חיים, מיומנויות חברתיות, הקניית ערכים וכן יצירת קשרים חברתיים משמעותיים בדיור ומחוצה לו. 

  אנו מעודדים את הדיירים לצרוך את מירב השירותים בקהילה כגון: קניות, קופת חולים ופעילויות פנאי שונות כמו חוגים, סרטים וכד'. 

  מסגרות הדיור שלנו מספקות לדיירים סביבה חמה, יציבה ומקדמת. שיטת העבודה כוללת התאמת תכנית תמיכה אישית לכל דייר אשר מטרתה שיפור וקידום איכות חייו תוך מתן כלים ומיומנויות לחיים עצמאיים בקהילה ובהתאם לרצונות הדייר וליכולותיו.

  משפחות הדיירים שותפות בתכניות התמיכה האישיות וקיים קשר שוטף עם הצוות ופגישות אישיות במהלך השנה.

  מסגרות הדיור של בית אקשטיין נמצאות תחת פיקוח משרדי הרווחה והבריאות.
   

  קראו עוד
 • מערכי דיור

  מערכי הדיור של בית אקשטיין, נותנים מענה לאנשים עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה.

  מערכי הדיור מורכבים מבית הכשרה, המהווה את ראשית הדרך לעצמאות. הדיירים מגיעים לבית ההכשרה מבתי ההורים בדרך כלל, וזוהי למעשה ההתנסות הראשונה שלהם בחיים עצמאיים. השלב הבא הינו מעבר לדירות בקהילה אשר ממוקמות בסמיכות לבית ההכשרה סביבה זו מפגישה את הדיירים עם מגוון שירותים קהילתיים אותם הם לומדים לצרוך החל מדואר, קניות וקופ"ח וכלה בבתי קפה, בתי קולנוע ומסעדות. בכל דירה מתגוררים דיירים המקיימים חיי שותפות עצמאיים.

  במערכי הדיור מושם דגש על פיתוח מיומנויות חברתיות, כישורי חיים וצריכת שירותים בקהילה.
  הדיירים חווים שייכות חברתית בקבוצת השווים ויוצרים קשרים משמעותיים.
  אינטראקציות וסיטואציות חברתיות מתווכות, מוסברות ומתורגלות באופן שוטף.
  שיטת העבודה כוללת בניית תכנית תמיכה אישית לכל דייר, שמטרתה שיפור וקידום איכות חייו תוך מתן כלים ומיומנויות לחיים עצמאיים בקהילה ותוך שיתוף הדייר בהתאם לרצונותיו ויכולותיו.

  הורי הדיירים שותפים חשובים ופעילים, באמצעות מעורבותם בתכניות התמיכה, קשר שוטף עם הצוות, פגישות אישיות ומפגשי הורים לאורך השנה.

  מערכי הדיור של בית אקשטיין נמצאים תחת פיקוח משרדי הרווחה והבריאות.
   

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, דרור פרדס חנה

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, חוף השרון

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, רמת גן

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, עציון פרדס חנה

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, רופין

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, אופקים

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, יד רמב"ם

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, אבן יהודה

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, תדהר פרדס חנה

  קראו עוד
 • חדשה א'

  קראו עוד
 • כתבה 4

  קראו עוד
 • כתבה 3

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. 

  קראו עוד
 • כתבה 2

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. 

  קראו עוד
 • מרכז תעסוקה בית אקשטיין, רמלה בשת"פ עם חו"ל

  מרכז תעסוקה רמלה אירח השבוע אנשי מקצוע מחו"ל במסגרת שיתוף פעולה לפיתוח טכנולוגיות חדשניות למען אנשים עם מוגבלויות. 2 מערכות נבדקות בימים אלה במרכז התעסוקה, שתיהן פרי פיתוח של חברות ישראליות. הפרוייקט כולו הינו יוזמה של ארגון בית אקשטיין אשר שואף תמיד להיות בחזית העשיה והפיתוח המקצועי בתחום, ובתמיכת משרד הרווחה ועיריית רמלה.

  לכתבה המלאה שהתפרסמה השבוע בעיתון המקומי לחץ כאן >>

  קראו עוד
 • בתי ספר לילדים על הרצף האוטיסטי

  בתי הספר של בית אקשטיין לילדים על הרצף האוטיסטי, מיועדים לתלמידים אשר עברו ועדת השמה לבי"ס לחינוך מיוחד והופנו על ידי ועדת שיבוץ ברשויות.

  האהבה, השיח בגובה העיניים והאמונה ביכולות של התלמידים, יוצרים אווירה ייחודית בה כל התלמידים יכולים להתקדם ולממש את עצמם בהתאם ליכולותיהם ורצונותיהם.

  בתי הספר שלנו הינם בתי ספר לחינוך מיוחד, מוכרים ושאינם רשמיים הפועלים ברשיון ובפיקוח משרד החינוך.
   

  קראו עוד
 • בתי ספר לילדים עם קשיים רגשיים

  בתי הספר של בית אקשטיין לילדים עם קשיים רגשיים מיועדים לתלמידים בגילאי 6 עד 21, אשר אובחנו כתלמידים עם קשיים רגשיים, עברו ועדת השמה לבי"ס לחינוך מיוחד והופנו אלינו על ידי ועדת שיבוץ ברשויות.

  בבתי הספר שלנו:

  • יום לימודים ארוך, עד השעה 16:00.   
  • פעילות קבועה גם בחופשות ובקיץ, עד ה- 10 באוגוסט.
  • צוות רב מקצועי ומחנכים/ות בעלי/ות תואר ראשון בחינוך מיוחד.
  • צוות פרא רפואי נרחב - תראפיסטים בתנועה, אומנות, דרמה ומוסיקה, עם התמחות בחינוך המיוחד.
  • תכנית תמיכות אישית לכל תלמיד בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי, תוך שיתוף התלמיד והוריו.
  • כיתות של עד 8 תלמידים, עם ליווי צמוד של מחנך/ת ומדריך/ה.
  • תכנית תמיכות אישית בה כל תלמיד מתקדם לפי הקצב האישי שלו.
  • מגוון לימודי העשרה כגון: מחשבים, נגינה, ג'ודו, פינת חי, גינון, בישול, דרבוקות ועוד.
  • אפשרות לגשת לבחינות הבגרות.

  צוותי בתי הספר כוללים מורים מקצועיים, מדריכי חוגים, תראפיסטים, רופא פסיכיאטר, פסיכולוג ועו"ס.

  בית ספר הוא מרחב בו התלמידים לוקחים חלק פעיל ושותפים לתהליכים חינוכיים, תוך דגש על הנהגה עצמית ולמידת כישורי חיים. האהבה, השיח בגובה העיניים והאמונה ביכולות של התלמיד, יוצרים אווירה ייחודית בה כל תלמיד יכול להשפיע על חיי הקהילה הבית ספרית.

  בתי הספר שלנו הינם בתי ספר לחינוך מיוחד, מוכרים ושאינם רשמיים הפועלים ברשיון ובפיקוח משרד החינוך.

  קראו עוד
 • בתי ספר לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

  בתי ספר בית אקשטיין מיועדים לתלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית ועמוקה, חלקם בעלי לקות משנית של אוטיזם והפרעות התנהגות, אשר עברו ועדת השמה לבי"ס לחינוך מיוחד והופנו על ידי ועדת שיבוץ ברשויות.

  האמונה ביכולות התלמידים יוצרת אווירה ייחודית בה הם יכולים להתקדם ולהתפתח בהתאם ליכולותיהם ורצונותיהם. 
  בבתי הספר מושם דגש על לימודי הכנה לחיים בשילוב עם מקצועות הליבה בחינוך המיוחד ועל סביבות למידה מגוונות: חדר מוסיקה, חדר אמנות, חדר סנוזלן, חדר מוטורי, חדר כלכלת בית, גינה טיפולית ופינת חי.

  בתי הספר שלנו הינם בתי ספר לחינוך מיוחד, מוכרים ושאינם רשמיים הפועלים ברשיון ובפיקוח משרד החינוך.
   

  קראו עוד
 • בתי ספר לילדים עם לקויות למידה

  בתי ספר לילדים עם לקויות למידה מיועדים לתלמידים מכיתה ג' ועד יב' (יסודי ועל יסודי), אשר עברו ועדת השמה לבתי ספר לחינוך מיוחד והופנו על ידי ועדת השמה ושיבוץ ברשויות השונות ללמוד בבתי ספר לילדים עם לקויות למידה.

  כיתות בנות 10-12 תלמידים, מחנך/ת ועוזר/ת הוראה.
  בבתי הספר שלנו צוות רב מקצועי וצוות פארא רפואי נרחב - תראפיסטים/יות בתנועה, אומנות, דרמה ומוסיקה.
  תכנית תמיכה אישית לכל תלמיד, בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי, תוך שיתוף התלמיד והוריו.
  הגשה לבחינות הבגרות במקצועות החובה ובמגמות לימוד ייחודיות כגון: מוסיקה, טכנולוגיה, תולדות האומנות.
  חינוך ערכי תוך זיקה לתכניות העשרה ייחודיות כגון: "מנהיגות צעירה", "איכות הסביבה", "יזמים צעירים" ועוד.

  מקצועות בחירה חווייתיים וחוגים כגון: ג'אגלינג, דרבוקות, קפוארה ועוד.

  פעילות קיץ בחודש יולי.

  אנו מאמינים במתן ביטוי לאינטיליגנציות מרובות ומאפשרים לתלמידינו לממש את הפוטנציאל הטמון בהם.
  האהבה והשיח בגובה העיניים והאמונה ביכולות של התלמיד, יוצרים אווירה ייחודית בה כל תלמיד יכול להשמיע ולהשפיע על חיי הקהילה הבית ספרית. 

  בית ספר ללקויי למידה הנו בית ספר לחינוך מיוחד, מוכרים ושאינם רשמיים הפועלים ברשיון ובפיקוח משרד החינוך.

  קראו עוד
 • Quality of Life

  The Quality of Life model, which uses fully validated planning and evaluation tools, was adopted as our primary organizing concept.
  This model is based on research and considerable knowledge that has been accumulated worldwide in the past decades.

  The individual is placed in the center of the model, and by sharing his aspirations and dreams, he becomes a full participant in the process.

  Every individual has a personal support program according to his needs and capabilities, and he and his/her family, has an influence on decisions and on what is emphasized in the program that is designed specifically for him.

  קראו עוד
 • About Us

  Beit Ekstein is a large and leading organization in Israel that specializes in the field of education, rehabilitation and treatment for people with disabilities.

  The organization was founded in 1987, and currently provides services for more than 3000 clients and employs 1500 workers
  Beit Ekstein operates 45 facilities in 100 buildings scattered nationwide, from Haifa in the north to Ofakim in the south.

  We operate and develop housing, education, employment and placement services for people with learning disabilities, adaptation difficulties, autism and inellectual disabilities.
  For more than 20 years, we have strived to improve our client's quality of life and to assist them in realizing their dreams.

  The philosophy that lies at the base of Beit Ekstein's activities is that every person has desires, aspirations, affections and capabilities, which should be realized and articulate along his life. We believe that people with disabilities should find their place in their natural community and family, and we therefore provide them with the widest range of supports and tools to achieve this goal.
  As part of the quality of life concept, we are striving for, a personal support plan is designed for each individual, according to his/her needs and capabilities.

  We call on everyone to accept those who are different and unique, and in this way we can open the door for accepting each and every one of us in a more comprehensive manner.

  קראו עוד
 • שירותי השמה

  אוכלוסית היעד:
  מערך ההשמה נותן שרות לבוגרים מגיל 18 ומעלה עם אוטיזם בתפקוד גבוה.

  על המסגרת:
  מערך ההשמה  של בית אקשטיין מתמחה בהשמת אנשים בעלי מוגבלויות במקומות עבודה בשוק החופשי.
  אנו מאתרים את מקומות העבודה ומלווים את המעסיק והמועסק בכל תהליך ההשמה גם לאחר שהלקוח משתלב בעבודה.

  מערך ההשמה ממוקם בשלושה מרכזים ברחבי הארץ: תל אביב, חיפה וירושלים.

  מטרותינו הן ליווי בוגרים בתהליך השילוב בעבודה בשוק החופשי, סיוע בשימור מקום העבודה לטווח רחוק ופיתוח קריירה ומימוש הפוטנציאל התעסוקתי של לקוחותינו.
  שירותי מערך ההשמה כוללים איתור מקומות העבודה, ליווי ותמיכה במעסיקים, מרכזי הערכה ואבחון ע"י מרפאה בעיסוק, סדנאות הכנה לעבודה וסדנאות מקצועיות נוספות, הכוונה ופגישות פרטניות עם המועסקים, ליווי צמוד בתהליך הקליטה למקום העבודה, שיעורים מקצועיים בעת הצורך וכד'.

  פרוייקט begin
  Begin הינו פרוייקט ייחודי הפונה לצעירים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בגילאי 18-23. הפרוייקט הוקם על מנת לאפשר הסתגלות הדרגתית לשוק העבודה ולדרישותיו ומספק מעטפת מקצועית תומכת.
  אנו מתבססים על ההבנה כי בדומה לשאר בני גילם, גם צעירים עם אוטיזם זקוקים להתנסויות מגוונות על מנת לבחון ולגלות את העדפותיהם התעסוקתיות.
  לאורך כל הפרוייקט מתקיימות סדנאות ופעילויות שונות כגון: סיורים במקומות עבודה, מפגשים עם אנשי מקצוע ומפגשי לימוד בנושאים שונים. המשתתפים רוכשים ידע תיאורטי ומתרגלים דרך סימולציות את הידע שנרכש.

  הצטרפות למערך ההשמה מתבצעת דרך הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית, ומותנית באישורה.

  מנהלת מערך ההשמה:
  אביטל תבור
  avital.t@b-e.org.il

  סניפי מערך ההשמה:

  סניף תל אביב
  כתובת: יגאל אלון 90 פינת קרמניצקי בניין אשדר- כניסה א'
  טלפון: 03-5292027
  פקס: 03-5377596

  סניף ירושליים
  כתובת: עמק רפאים 43 /א'  ירושלים.
  טלפון/ פקס: 02-6794968

  סניף חיפה
  כתובת: רחוב הנביאים, חיפה
  טלפון: 04-8620099

  קראו עוד
 • שירותי תעסוקה

  העבודה מהווה גורם מרכזי בחיינו ובאפשרותה לבנות ביטחון עצמי, להקנות עצמאות ולסייע ביצירת אמון וקשרים חברתיים המובילים לשיפור איכות החיים. מטרת שרותי התעסוקה של בית אקשטיין הינה שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים, באמצעות תעסוקה מתאימה.

  מסגרות התעסוקה שלנו מקנות ערכי עבודה ומכשירות את הלקוחות לקראת אפשרויות תעסוקה שונות, תוך ליווי ותמיכה של כל לקוח על פי צרכיו.

  הצוות המקצועי שלנו בונה לכל לקוח תכנית תמיכות אישית, לשילוב מוצלח וארוך טווח בשוק התעסוקה.

  שירותי התעסוקה וההשמה השונים של בית אקשטיין הינם תחת פיקוח משרד הרווחה, הבריאות, והמוסד לביטוח לאומי.

  לצפייה באמנת השותפות הבין מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות לחצו כאן
   

  קראו עוד
 • רכז/ת תפעול למערך דיור בקרית אונו (JB-1545)

  קראו עוד
 • מדריכים/ות לבית ספר לחינוך מיוחד ביד רמב"ם (JB- 413)

  קראו עוד
 • מדריכים למערך דיור של ילדים עם צרכים מיוחדים בפרדס חנה (JB-1054)

  קראו עוד
 • מדריך/ת פנאי למסגרת דיור בבנימינה (JB-1543)

  קראו עוד
 • אח/ות מוסמך/ת לרחובות (JB-1306)

  קראו עוד
 • מדריך/ה לפנימיה (JB-1104)

  קראו עוד
 • מדריכ/ה תעסוקתי/ת (JB-1184)

  קראו עוד
 • מדריך/ת ספורט (jb-1217)

  קראו עוד
 • עוזר/ת הוראה לבי"ס לתלמידים עם קשיים רגשיים (JB-413)

  קראו עוד
 • עוזרי/ות הוראה לבתי ספר לחינוך מיוחד (JB-1316)

  קראו עוד
 • מורה מחנך/ת לבתי ספר לחינוך מיוחד (JB-1315)

  קראו עוד
 • מורים/ות מקצועיים/ות לבתי ספר לחינוך מיוחד (JB-1317)

  קראו עוד
 • פיזיותרפיסט/ית למשרה חלקית (JB-1502)

  קראו עוד
 • רכז/ת תפעול (JB-1252)

  קראו עוד
 • רכז/ת טיפול (JB-1378)

  קראו עוד
 • רכז/ת בריאות (JB-1516)

  קראו עוד
 • עוזרי הוראה לרמת אפעל (JB-1425)

  קראו עוד
 • מה חדש

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, קיבוץ מענית

  קראו עוד
 • עוזרי/ות הוראה לבי"ס במודיעין (JB-1331)

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, הבוטנים פרדס חנה

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, מעוז פרדס חנה

  קראו עוד
 • מדריכים/ת לקרית גת (JB-1440), ירושלים (JB-1301) ק.אונו (JB-845)

  קראו עוד
 • מרפא/ה בעיסוק (JB-1300)

  קראו עוד
 • שירותי דיור

  אנו מציעים מגוון אפשרויות דיור מותאמות לאוכלוסיות שונות - דיור בקהילה, מערכי דיור, מעונות ופנימיות.

  מטרת שרותי הדיור של בית אקשטיין הינה שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים, באמצעות תמיכות מתאימות לביצוע משימות היום יום והענקת בית חם ואוהב.

  מערכי הדיור בנויים בסביבה נעימה ומושם בהם דגש רב על תחושה ביתית ועל אווירה משפחתית.

  במערכי הדיור של בית אקשטיין שמים דגש רב על שימוש בשירותים הקהילתיים ועל טיפוח שעות הפנאי של הדיירים ושילובם בחיי הקהילה.
  צוות המדריכים והמטפלים המקצועי שלנו, מלווה את הדיירים, דואג, אוהב, משגיח, מטפל ומסייע בכל הדרוש להם.
  אנו רואים את משפחת הדייר כחלק בלתי נפרד, המהווה גורם מכריע ומשפיע על אורח חייו, התנהלותו ותיפקודו. 

  מסגרות הדיור של בית אקשטיין נמצאות תחת פיקוח משרדי הרווחה והבריאות.
   

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, קיבוץ חפציבה

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, קיבוץ עין שמר

  קראו עוד
 • מדריכים למערך דיור של בוגרים עם צרכים מיוחדים בפסגת זאב (JB-1301)

  קראו עוד
 • שירותי חינוך

  בתי הספר לילדים עם לקויות למידה מיועדים לתלמידים מכיתה ג' ועד יב' (יסודי ועל יסודי), אשר עברו ועדת השמה לבתי ספר לחינוך מיוחד והופנו על ידי ועדת השמה ושיבוץ ברשויות השונות ללמוד בבתי ספר לילדים עם ליקויות למידה.

  כיתות בנות 10-12 תלמידים, מחנך/ת ועוזר/ת הוראה.

  בבתי הספר שלנו צוות רב מקצועי וצוות פארא רפואי נרחב - תראפיסטים/יות בתנועה, אומנות, דרמה ומוסיקה.

  תכנית תמיכה אישית לכל תלמיד, בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי, תוך שיתוף התלמיד והוריו.

  הגשה לבחינות הבגרות במקצועות החובה ובמגמות לימוד ייחודיות כגון: מוסיקה, טכנולוגיה, תולדות האומנות
  חינוך ערכי תוך זיקה לתכניות העשרה ייחודיות כגון: "מנהיגות צעירה", "איכות הסביבה", "יזמים צעירים" ועוד.

  מקצועות בחירה חווייתיים וחוגים כגון: ג'אגלינג, דרבוקות, קפוארה ועוד.
  חתירה לשילוב תלמידנו בבתי ספר רגילים בהתאם לתכנית האישית.
  פעילות קיץ בחודש יולי.

  אנו מאמינים במתן ביטוי לאינטיליגנציות מרובות ומאפשרים לתלמידינו לממש את הפוטנציאל הטמון בהם.
  האהבה והשיח בגובה העיניים והאמונה ביכולות של התלמיד, יוצרים אווירה ייחודית בה כל תלמיד יכול להשמיע ולהשפיע על חיי הקהילה הבית ספרית. 

  בתי הספר שלנו הינם בתי ספר לחינוך מיוחד, מוכרים ושאינם רשמיים הפועלים ברשיון ובפיקוח משרד החינוך.
   

  קראו עוד
 • ENGLISH

  קראו עוד
 • מדריך/ה למרכז יום של בוגרים עם צרכים מיוחדים (JB-1184)

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, פתח תקווה

  קראו עוד
 • בית ספר תיכון בית אקשטיין, גבעתיים

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, הטללים רעננה

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, אור יהודה

  קראו עוד
 • מודל איכות חיים

  תפישת איכות החיים התפתחה ונחקרה במהלך ארבעת העשורים האחרונים, והפכה בשנים האחרונות לכלי יישומי המכוון את מתן הטיפול והשירות לבעלי צרכים מיוחדים.
  תפישת איכות החיים מבוססת על צרכיו של הפרט בסביבתו החברתית הקרובה והרחבה. בעקבות עבודות מחקר רבות שנערכו בארה"ב ובעולם פותח מודל עבודה המבוסס על תפישת איכות חיים ומיפוי התמיכות האישיות שלהן נזקק אדם עם צרכים מיוחדים בסביבתו הטבעית.
  מודל זה מהווה את הבסיס לבניית תוכנית תמיכה אישית לכל אדם, תוך מיפוי צרכיו, ניהול המשאבים העומדים לרשותו או לרשות הארגון שמספק לו את השירות, ותוך התחשבות במדיניות ממשלתית וזכויותיו החוקיות. מידת השפעתו של מודל זה, כאשר הוא מיושם ביעילות, על קידום ושיפור איכות החיים של האדם הוכחה כגבוהה ועקבית.

  מודל זה נבחר על ידי בית אקשטיין כמודל המקצועי המוביל את פעילות הארגון בכל הקשור למתן שירות לכל לקוחותיו ולדרך התנהלות המסגרות השונות שלו.

  משמעות תפישת איכות החיים מאפשרת לנו לפתח דפוסי חשיבה חדשים כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים, לקרבם אל הזרם המרכזי בחברה, לאפשר להם להגשים את חלומותיהם האישיים ולקדם את רווחתם. החידוש הרעיוני שמביאה תפישה זו היא בכך שנקודת המוצא היא ההתמודדות עם התמיכות הנדרשות לאדם על מנת לחיות חיים משמעותיים ומלאים, בניגוד לגישה הקודמת שהתבססה על תפקודיו והיכולות המוגבלות שלו. בנוסף, התפישה נותנת משקל רב לתפישה הסובייקטיבית של האדם את חייו ואת סביבתו ושמה דגש על מידת שביעות רצונו האישית כמדד להצלחת תכניות הטיפול, השיקום והחינוך שלו. 

  בתפישה זו מקפידים לברר במקביל:
  מה טוב לאדם?
  מה טוב בשביל האדם?
  האם וכיצד ניתן לשפר את איכות החיים? 

  כאשר אנו מדברים על איכות חיים אנו מתייחסים לשמונה תחומי חיים עיקריים המרכיבים את חיינו:
  1. רווחה רגשית
  2. יחסים בין אישיים
  3. רווחה חומרית
  4. התפתחות אישית
  5. רווחה פיזית
  6. הכוונה עצמית
  7. הכלה חברתית
  8. זכויות 

  תחומים אלו נקבעו בעקבות עבודות מחקר רבות שבחנו את תקיפותם ואת מידת האוניברסאליות שלהם בהתייחסות למשתנים שונים כגון, תרבות, מין, דת, גיאוגרפיה, מעמד כלכלי וכדומה. התחומים הינם קבועים, אולם קיימים הבדלים בחשיבות של כל תחום בין אוכלוסיות עם מאפיינים שונים, תרבויות שונות, ובין פרטים שונים.

  מדידת איכות החיים:
  בבואנו למדוד איכות חיים, עלינו להשתמש במרכיבים מדידים וכמותיים ככל האפשר, המבטאים את מצבו האובייקטיבי – כפי שמוערך ונמדד על ידי אנשים הקרובים ומכירים את האדם, מצד אחד, ובמרכיבים המבטאים באופן מהימן את תפישתו הסובייקטיבית – נקודת מבטו האישית, מצד שני. שני ההיבטים הכרחיים למדידה שלמה.
  לאחרונה פותחו, ותוקפו באופן מחקרי, כלי מדידה פשוטים ונגישים המאפשרים קבלת הערכה מהימנה של רמת איכות החיים והרווחה האישית של האדם עם המוגבלות.

  בבית אקשטיין נעשה שימוש נרחב בכלי מדידה אלו ובאחרים על מנת לכוון ולדייק בהתאמת התוכניות האישיות למגוון הלקוחות המקבלים את שירותי הארגון, ועל מנת לבצע מעקב אחרי יעילות התוכניות והשפעתן על איכות החיים של האדם.

  קראו עוד
 • מורה לתקשוב וריכוז המגמה לבית ספר באור יהודה (JB-1351)

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, ספארי רמת גן

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, משה דיין ונוה ימין כפר סבא

  קראו עוד
 • דרושים

  קראו עוד
 • רכז/ת פנאי למסגרת דיור בבנימינה (JB-1465)

  קראו עוד
 • מערך דיור בית אקשטיין, הנרקיסים הרצליה

  קראו עוד
 • מדריך/ה לפינת חי (JB- 1542)

  קראו עוד
 • מחקר יישומי

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, מיכה ותבור כפר סבא

  קראו עוד
 • מערך דיור בית אקשטיין, אור עקיבא

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, כפר מל"ל

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, יקותיאל וקפלן כפר סבא

  קראו עוד
 • המסגרות שלנו


  משרד ראשי בית אקשטיין, דרך זכרון בנימינה, 04-6389607
   
    
   שירותי דיור, השמה ותעסוקה  שירותי חינוך 

  מערך דיור בית אקשטיין, חיפה
  גרינבוים 68 חיפה, 04-6897989
   

  בית ספר בית אקשטיין, עציון פרדס חנה
  מתחם מדרשייה פרדס חנה, 04-6795320
   
  מערך השמה בית אקשטיין, חיפה
  רחוב הנביאים חיפה, 04-8620099
   
  בית ספר בית אקשטיין, דרור פרדס חנה
  מתחם המדרשייה פרדס חנה, 04-7700276
   
  קהילה מוגנת בית אקשטיין, בנימינה
  דרך זכרון - בנימינה, 04-6389848

   
  בית ספר בית אקשטיין, דרך למרחב פרדס חנה
  מתחם המדרשייה פרדס חנה, 04-9124536
   
  קהילה צעירה בית אקשטיין, בנימינה
  דרך זכרון - בנימינה, 04-6380181

   
  בית ספר בית אקשטיין, תדהר פרדס חנה
  רחוב תדהר פרדס חנה, 04-6270592
   
  מרכז תעסוקה בית אקשטיין, בנימינה
  הטחנה 46 בנימינה, 04-6180039
   
  בית ספר ניסויי בית אקשטיין, גן שמואל
  קיבוץ גן שמואל, 04-6249848
   
  דיור בית אקשטיין, הבוטנים פרדס חנה
  דרך פיק"א 38 פרדס חנה כרכור, 04-6272314
   
  בית ספר תיכון בית אקשטיין, רופין
  המרכז האקדמי רופין, 09-8666718
   
  פנימיית בית אקשטיין, עציון פרדס חנה
  מתחם המדרשייה פרדס חנה, 04-6272314
   
  בית ספר בית אקשטיין, נתניה
  דב גרונר 13 נתניה, 054-5575136
   
  דיור בית אקשטיין, מעוז פרדס חנה
  עציון 45 פרדס חנה, 04-6552852
   
  בית ספר בית אקשטיין, אבן יהודה
  מתחם הדסים אבן יהודה, 09-8665854
   
  כפר ילדים בית אקשטיין, פרדס חנה
  תדהר פרדס חנה, 04-6376957
   
  בית ספר בית אקשטיין, חוף השרון
  כפר הנוער נווה הדסה, 09-9745406
   
  דיור בית אקשטיין, קיבוץ עין שמר
  קיבוץ עין שמר, 04-6274160/1
   
  בית ספר בית אקשטיין, כפר מל"ל
  גמלא 1 כפר מל"ל, 09-9667600
   
  מערך דיור בית אקשטיין, אור עקיבא
  רמב"ם 6 אור עקיבא, 04-6101733
   
  בית ספר בית אקשטיין, ספארי רמת גן
  ספארי רמת גן, 03-7173155
   
  דיור בית אקשטיין, קיבוץ מענית
  קיבוץ מענית, 04-6375519
   
  בית ספר בית אקשטיין, רמת גן
  שלום עליכם 38 רמת גן, 03-5032473
   
  דיור בית אקשטיין, קיבוץ חפציבה
  קיבוץ חפציבה, 04-6534245
   
  בית ספר תיכון בית אקשטיין, גבעתיים
  פטאי 14 גבעתיים, 03-7313212
   
  פנימיית בית אקשטיין, תל יצחק
  מושב תל יצחק, 09-7721647
   
  בית ספר בית אקשטיין, אור יהודה
  הרצל 44 אור יהודה, 03-6346307
   
  דיור  בית אקשטיין, יקותיאל וקפלן כפר סבא
  יקותיאל אדם 19 כפר סבא, 09-7415037
   
  בית ספר בית אקשטיין, ראשון לציון
  רח' אבן תמר 2 ראשון לציון, 03-9560906
   
  דיור בית אקשטיין, משה דיין ונוה ימין כפר סבא
  משה דיין 72 א' כפר סבא, 09-9514516
   
  בית ספר בית אקשטיין, יד רמב"ם
  מושב יד רמב"ם, 08-9282626
   
  דיור בית אקשטיין, מיכה ותבור כפר סבא
  הר תבור 105 כפר סבא, 09-7738533
   
  בית ספר פסיפס בית אקשטיין, מודיעין
  עמק חרוד 29 מודיעין, 08-9988944
   
  דיור בית אקשטיין, הטללים רעננה
  הטללים 57 רעננה, 09-7714535
   
  בית ספר בית אקשטיין, אופקים
  גולומב 7 אופקים, 08-9917955
   
  מתחם תעשייה בית אקשטיין, רעננה
  הסדנא 2 רעננה, 09-7714535
   
   
  מערך דיור בית אקשטיין, הרצליה
  הנרקיסים 8 הרצליה, 09-9511413
   
   
  מעון נווה צדק, תל אביב
  יפת 219 תל אביב, 03-5194200
   
   
  דיור בית אקשטיין, ז'בוטינסקי תל אביב
  ז'בוטינסקי 50 א' ת"א, 077-5118030
   
   
  מערך השמה בית אקשטיין, תל אביב
  יגאל אלון 90 תל אביב, 03-5292027
   
   
  מערך דיור בית אקשטיין, תל אביב
  שלונסקי 18 תל אביב, 03-6486477
   
   
  מערך דיור יעלים, רמת גן
  גילדסגיים 22 רמת גן, 03-7387911
   
   
  דיור בית אקשטיין, פתח תקווה
  הארי הקדוש 19 ב' פתח תקווה, 03-9303981
   
   
  מערך דיור בית אקשטיין, קרית אונו 
  כצנלסון 1 קרית אונו, 03-6046802

   
   
  המרכז לרצף שירותי תעסוקה וטיפול בית אקשטיין, רמלה
  שמעון אפריאט 23 רמלה, 08-9228512
   
   
  מעון בית דפנה, חולון
  הלוחמים 45 חולון, 03-5025400

   
   
  הבית בנחלה בית אקשטיין, ראשון לציון
  שבזי 3 נחלת יהודה ראשל"צ, 050-8557753
   
   
  דיור בארי, רחובות
  בארי 60 רחובות, 08-9152571

   
   
  מעון נווה אדיר, רחובות
  שלום עותמי 1 רחובות, 08-9377400

   
   
  מרכז תעסוקה המנוף, רחובות
  המנוף 4 רחובות, 03-5265207

   
   
  דיור אלונים, קרית גת
  אסא 27 קרית גת, 08-6420687

   
   
  דיור נווה אופק, קרית גת
  אמציה 8 קרית גת, 08-6220992

   
   
  מרכז תעסוקה קרית גת
  הזית 40 קרית גת, 08-6882323

   
   
  דיור בראשית, קרית עקרון
  גולני 7 קרית עקרון, 08-9374711

   
   
  מערך השמה בית אקשטיין, ירושלים
  עמק רפאים 43א', 02-6794968
   
   
  דיור הראל, ירושליים
  תגאר 40 ירושלים, 02-6226514

   
   

   

  קראו עוד
 • מערך דיור בית אקשטיין, תל אביב

  קראו עוד
 • המרכז לרצף שירותי תעסוקה וטיפול בית אקשטיין, רמלה

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, ראשון לציון

  קראו עוד
 • מעונות

  אנו מציעים מגוון פתרונות דיור בהתאם ליכולות התפקודיות של כל אחד ואחת ולפי בחירת המשפחה.
  צורות המגורים שאנו מציעים הינן על הרצף מדיור מעוני ועד דירות משולבות בקהילה.

  המעונות מספקים להורים ולמשפחות הדיירים תחושת רוגע וביטחון, המחזקת את הידיעה כי זו המסגרת אשר תקנה ליקירם איכות חיים בדיור מוגן ובטוח. מעונות בית אקשטיין נמצאים בסביבה נעימה ואווירה כפרית.

  בכל מעון מספר דירות המחולקות על פי רמת התפקוד של הדיירים ובכל דירה מושם דגש רב על תחושת הביתיות והחמימות.
  הדירות בקהילה, ממוקמות בלב שכונות מגורים עם דגש על תנאים פיזיים איכותיים החל מזוג בדירה ועד לדירות של 12 דיירים. הדירות מהוות בית עוטף ומגן המעודד לעצמאות של הדיירים, עם זיקה להשתלבות בקהילה הקרובה בכל מעגלי החיים.

  צוות המדריכים נמצא במעונות ובדירות 24 שעות ביממה. אוהב, משגיח, מטפל, דואג ומסייע לדיירים בכל הדרוש.

  קראו עוד
 • מערך השירותים

  אנו בארגון בית אקשטיין מפעילים ומפתחים מערך שירותים בפריסה ארצית רחבה לאנשים עם צרכים מיוחדים. אנו נותנים מענה למוגבלויות שונות בתחום: לקויות למידה, לקויות הסתגלות, אוטיזם, קשיים רגשיים ומוגבלות שכלית התפתחותית.

  בתחום הדיור אנו מפעילים מגוון רחב של אפשרויות דיור.  מערכי הדיור בנויים בסביבה נעימה ומושם בהם דגש רב על תחושה ביתית ומשפחתית ועל שילוב הדיירים בפעילויות פנאי בקהילה. 

  בתחום החינוך אנו מפעילים בתי ספר לילדים עם לקויות למידה, בתי ספר לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בתי ספר לילדים עם קשיים רגשיים ובתי ספר לילדים על הרצף האוטיסטי. מטרתנו היא להביא את התלמיד למימוש יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והתפקודיות, תוך מודעות ואמונה עצמית.

  בתחום התעסוקה אנו מפעילים מרכזי תעסוקה ומתחמי תעשייה שמטרתם להביא לשיפור איכות חייהם של המועסקים שלנו באמצעות תעסוקה מתאימה למען שילוב מוצלח וארוך טווח בשוק התעסוקה.

  בתחום ההשמה אנו מפעילים מערכי השמה בת"א, ירושלים וחיפה. במסגרת המערך ניתנים שירותי הכוונה, הכשרה, ייעוץ וליווי לבוגרים עם אוטיזם בתיפקוד גבוה. מטרתו של מערך ההשמה היא לשלב את המועסקים שלנו בשוק החופשי באופן מוצלח אשר ממצה את יכולותיהם.

  מכללת be - מכללה המתמחה בהוראה ובתמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה ועם אוטיזם. לימודים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה. 

  פירוט מערך השירותים שלנו בסרגל מימין.

  קראו עוד
 • איש/אשת אחזקה (JB-1553)

  קראו עוד
 • פנימיית בית אקשטיין, עציון פרדס חנה

  קראו עוד
 • מרכז תעסוקה בית אקשטיין, הטחנה בנימינה

  אוכלוסית היעד:
  אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מעל גיל 21

  בית אקשטיין רמלה מעניק שרות איכותי ומקצועי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מעל גיל 21 על פני כל הרצף התפקודי והתעסוקתי.

  פעילותנו מתקיימת בשני אתרים בעיר רמלה:

  מרכז יום טיפולי/סיעודי
  במרכז זה לב העשייה הינו חשיפה למגוון רחב של פעילויות וחוויות אשר מביאות לשימור ושיפור ביכולות הקיימות' והקניית יכולות חדשות.
  אנו שמים דגש על אווירה משפחתית וסביבה אסתטית ומזמינה.

  מרכז תעסוקה -
  במרכז זה אנו פועלים מתוך הכרה בחשיבות התעסוקה בחיי האדם.
  המרכז פועל כסביבת עבודה נורמטיבית תוך מתן מענה לצרכים החברתיים והרגשיים של העובדים בו.

  המרכז פועל בשלושה מישורים:
  הכנה לעולם העבודה והקניית כישורי תעסוקה בסיסיים
  הפעלת מפעל תעסוקה מוגן
  שילוב בשוק העבודה החופשי כולל הכנה וליווי.

  בבית אקשטיין רמלה צוות מסור ומקצועי הפועל מתוך הכרה ואמונה ביכולות של כל אחד ואחת.

  מנהל המסגרת: 
  אורי גאון 

     בעל תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול.
     עבד במשך 15 שנה במגוון תפקידים בתעשייה בארץ ובחו"ל.
     תואר שני בניהול ותכנון מערכות חינוך.
     בין השנים 2006-2008 ניהל פרויקט ארצי לקידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם.

  כתובת המרכז: א.ס. לוי, רמלה
  טלפון:  08-9228512
  פקס:   08-9281505
  מייל:   ori.g@b-e.org.il

  זוכת תואר מסגרת מצטיינת 2013

  קראו עוד
 • דיור בית אקשטיין, ז'בוטינסקי תל אביב

  קראו עוד
 • אודות

  בית אקשטיין מקבוצת דנאל, הינו הארגון הגדול והמוביל בארץ בתחום מתן שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים.
  מזה 30 שנה אנו מאפשרים לאנשים עם צרכים מיוחדים לשפר את איכות חייהם ולממש את חלומותיהם.

  הארגון מספק שירותים לילדים ובוגרים בכ-60 מסגרות בפריסה ארצית רחבה ממגוון אוכלוסיות: אנשים עם לקויות למידה, אנשים עם לקויות הסתגלות, קשיים רגשיים, אנשים על הרצף האוטיסטי ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  הארגון נותן מענה בתחומים: דיור (מערכי דיור, דיור בקהילה, מעונות ופנימיות) חינוך (בתי ספר יסודיים, בתי ספר תיכונים ומכללה), תעסוקה (מרכזי תעסוקה והכשרה) ומערך השמה.

  הגישה הבסיסית בבית אקשטיין הינה שכל אדם הינו בעל רצונות, שאיפות, אהבות ויכולות. אנו מאמינים כי הדרך הטובה ביותר לתמוך באנשים עם מוגבלויות היא לשלבם במידת האפשר בקהילה ובמשפחה ומתוך כך לספק להם את התמיכה הרחבה ביותר ואת איכות החיים הטובה ביותר לה הם שואפים. כחלק מתפיסה זו, נבנית לכל אדם באירגון תכנית תמיכה אישית, בהתאם לצרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

  אנו חותרים להובלת קידום עמדות חיוביות כלפי אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית ולשיפור ההכלה וההשתלבות החברתית של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים.

  במהלך השנים האחרונות, אנו מיישמים את תפישת "ניהול איכות כולל"  (total quality management ) באמצעות ההתעדה לתקן איכות ISO 9001 ועומדים בהצלחה במבדקי ההתאמה של מכון התקנים הישראלי המייצג את מערך ה ISO העולמי בארץ.

  חזון
  בית אקשטיין הינו ארגון בינלאומי מוביל בהתפתחות אישית וחברתית

  ערכים
  אנושיות ואהבת האדם
  אמונה באדם
  התמדה ונחישות
  יציבות כלכלית

  ייעוד
  שיפור איכות חיים
  פיתוח ומתן שירותי תמיכה בכל תחומי החיים לאנשים עם צרכים מיוחדים
  הובלת שינוי עמדות בחברה, להכלת אנשים עם צרכים מיוחדים ושילובם בקהילה

  אנו קוראים לכולם לקבל את השונה, את האחד והמיוחד ובכך לפתוח את הדלת לקבלה שלמה יותר של כל אחד ואחת מאיתנו.

  קראו עוד
 • בית ספר ניסויי בית אקשטיין, קיבוץ גן שמואל

  קראו עוד
 • מערך דיור בית אקשטיין, חיפה

  קראו עוד
 • רכז/ תפעול למעון לבוגרים (JB-1558)

  קראו עוד
 • פנימיות

  פנימיות בית אקשטיין הן מסגרות טיפוליות-שיקומיות אשר מטרתן להוות סביבה ביתית, תומכת ומחזקת, עבור הילדים והמתבגרים בכדי שייהנו מתחושת שייכות וביטחון.

  חלק מרכזי ממטרות המסגרות הן לסייע לחניכים בהכנה לקראת חיים עצמאיים באמצעות פיתוח מיומנויות אישיות, בינאישיות ותפקודיות וביסוס יכולות תפקוד בקהילה.
  אנו שואפים לעודד פיתוח כישורי חיים אשר יסייעו בשיפור התפקוד הרגשי, המנטאלי והחברתי. לצד התמקדות במתן תמיכה בהקשר הלימודי בתוך הפנימיות.                   

  מטרה נוספת היא לאפשר לחניכים מרחב בו יוכלו לחוות את עצמם מחדש כבעלי יכולות ופוטנציאל, זאת ע"י התייחסות טיפולית ורכישת כלים להתמודדות עם קשיים ואתגרים שחווים החניכים.

  כחלק בלתי נפרד מתפישת העבודה בפנימיות אנו רואים במשפחות החניכים חלק חשוב ומשמעותי מהעשייה והתהליך הטיפולי. אנו מעודדים את הקשר ושואפים לשיתוף פעולה פורה ומפתח.
   

  קראו עוד
 • מנהל/ת מסגרת דיור (Jb-1322)

  קראו עוד
 • מערך דיור בית אקשטיין, קרית אונו

  קראו עוד
 • מתחם תעשייה בית אקשטיין, רעננה

  קראו עוד
 • דיור בקהילה

  מערכי הדיור הקהילתיים של בית אקשטיין, נותנים מענה לאנשים עם צרכים מיוחדים בתיפקוד גבוה.

  מערכי הדיור בנויים בסביבה נעימה ומושם בהם דגש רב על תחושה ביתית ומשפחתית ועל שילוב הדיירים בפעילויות פנאי בקהילה. הדיירים חווים שייכות חברתית בקבוצת השווים ויוצרים קשרים חברתיים משמעותיים. 

  הצוות המקצועי מתאים לכל דייר תכנית תמיכה אישית, בהתאם לרצונות הדייר ויכולותיו, שמטרתה שיפור וקידום איכות חייו תוך מתן כלים ומיומנויות לחיים עצמאיים בקהילה. גם בנושא הפנאי מושם דגש משמעותי על עידוד בחירה, אינדיבידואליות וצריכת שירותים בקהילה. הדיירים משתתפים בחוגים ופעילויות בקהילה, אותם הם בוחרים בעצמם. הפעילויות מגוונות וביניהן אפשר למצוא חוגי רכיבה, בישול, ציור, קונג פו, תקשורת, קבוצות חברתיות ועוד.

  קראו עוד
 • פנימיית בית אקשטיין, תל יצחק

  קראו עוד
 • חינוך בבית אקשטיין

  שרותי החינוך של בית אקשטיין מושתתים על התפישה כי התלמיד הינו אדם עצמאי, בעל ערכים, המהווה חלק מסביבתו ותורם לה. אנו פועלים לחינוך התלמיד למימוש יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והתפקודיות, תוך מודעות ואמונה עצמית.

  יכולות אלה מאפשרות לתלמידינו לשפר את איכות חייהם באופן מתמיד, בהווה ובעתיד.
  בבתי הספר של בית אקשטיין לומדים תלמידים מכיתות ג' עד יב', אשר אובחנו, עברו ועדת השמה והופנו על ידי ועדת שיבוץ ברשויות לחינוך מיוחד.

  תכנית הלימודים תואמת את הנדרש על ידי משרד החינוך, חינוך מיוחד, וכוללת גם הכנה והגשה לבגרויות בחלק מבתי הספר התיכוניים.
  במסגרת הלימודים נבנית לכל תלמיד תכנית תמיכה אישית, המתייחסת לתחום הלימודי, הרגשי והחברתי.
  אנו מזמנים לתלמידינו חוויות הצלחה, תוך ביסוס הלמידה על החוזקות ותחומי העניין שלהם.
  היחס האישי, החם והמכיל, המאפיין את הצוות הרב מקצועי שלנו, הופך את הלימודים בבתי הספר לחוויית חינוך מיוחד במינו.

  בתי הספר שלנו הינם בתי ספר לחינוך מיוחד, מוכרים ושאינם רשמיים הפועלים ברשיון ובפיקוח משרד החינוך.

  קראו עוד
 • בית ספר בית אקשטיין, דרך למרחב פרדס חנה

  אוכלסית היעד:
  ביה"ס קולט תלמידים מכיתה ג' עד ז' ומסיימים בכיתה ח'.
  לביה"ס מגיעים תלמידים מכ- 30 רשויות שונות מקיבוץ
  נחשולים בדרום ועד הקריות בצפון, והם זכאים להסעות דרך הרשויות.

  על בית הספר:
  בביה"ס לומדים כ- 120 תלמידים, המחולקים ל- 12 כיתות עד 12 תלמידים בכל כיתה. בכל כיתה יש מורה לחינוך מיוחד ועוזרת הוראה. בית הספר קולט תלמידים בגילאי היסודי (ד'-ז') ובוגריו ממשיכים את לימודיהם בבי"ס ניסויי בית אקשטיין, גן-שמואל.

  ביה"ס פועל 6 ימים בשבוע:
  א-ה 8:00-13:30
  ו' 8:00-11:45

  לוח החופשות של ביה"ס זהה ללוח החופשות של החינוך הרגיל. במהלך חודש יולי מתקיימת פעילות קיץ לתלמידים.

  צוות ביה"ס כולל:
  מורים לחינוך מיוחד, עוזרי הוראה, מורים מקצועיים לאנגלית, אומנות וחינוך גופני, מורי תל"ן, תרפיסט"ים לאומנות ולתנועה, עו"ס ואנשי מנהלה.

  אני מאמין מסגרתי:
  "תשכח מכל הסיבות בגללן זה לא יעבוד ותאמין לסיבה אחת שבגללה זה יצליח"

  תוכנית תמיכה אישית:

  ביה"ס מאמין בשיפור מתמיד באיכות חיי באי ביה"ס ומפעיל תוכניות תמיכה מגוונות ומותאמות.

  בית הספר מצוי בפיקוח משרד החינוך - האגף לחינוך מיוחד.

  מנהלת המסגרת:
  אורית מויאל


  אורית בעלת תואר ראשון בחינוך ובעבודה סוציאלית + תעודת הוראה.
  לקראת סיום תואר שני בנהל ומנהיגות בחינוך.
  בעבר ניהלה מערכי דיור שונים לאנשים עם צרכים מיוחדים וכן פנימייה לנוער.

  מייל: oritm@b-e.org.il

  כתובת: דרך למרחב, מתחם המדרשייה, פרדס-חנה
  טלפון: 04-9124536
  פקס: 04-6735526
  מייל: dlm.school@b-e.org.il

         

  קראו עוד
 • הבית בנחלה בית אקשטיין, ראשון לציון

  קראו עוד