נגישות

keyboard_navניווט בעזרת מקלדת


black_white

גווני שחור - לבן

color_reverse

צבעוניות הפוכה

readable_content

גופן קריא


font_big

גופן ענק

font_normal

גופן גדול

font_small

גופן רגיל (דיפולט)


סמן לבן גדול

סמן שחור גדול

הדגשת כותרות


reset_accessabilityביטול הנגישות


Quality of Life

The Quality of Life model, which uses fully validated planning and evaluation tools, was adopted as our primary organizing concept.
This model is based on research and considerable knowledge that has been accumulated worldwide in the past decades.

The individual is placed in the center of the model, and by sharing his aspirations and dreams, he becomes a full participant in the process.

Every individual has a personal support program according to his needs and capabilities, and he and his/her family, has an influence on decisions and on what is emphasized in the program that is designed specifically for him.