בית אקשטיין

חינוך
לפרטים נוספים 04-6389607
 
           
 
                       
שרותי החינוך של בית אקשטיין מושתתים על התפיסה כי התלמיד הינו אדם עצמאי, בעל ערכים, המהווה חלק מסביבתו ותורם לה.

אנו פועלים לחינוך התלמיד למימוש יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והתפקודיות, תוך מודעות ואמונה עצמית.
יכולות אלה מאפשרות לתלמידינו לשפר את איכות חייהם באופן מתמיד, בהווה ובעתיד.
בתי הספר שלנו הינם בתי ספר לחינוך מיוחד, מוכרים ושאינם רשמיים הפועלים ברשיון ובפיקוח משרד החינוך.
בבתי הספר לחינוך מיוחד לומדים תלמידים מכיתות א' עד יב', אשר אובחנו, עברו ועדת השמה והופנו על ידי ועדת שיבוץ ברשויות לחינוך מיוחד.
תכנית הלימודים תואמת את הנדרש על ידי משרד החינוך , חינוך מיוחד, וכוללת גם הכנה והגשה לבגרויות בחלק מבתי הספר התיכוניים.
במסגרת הלימודים נבנית לכל תלמיד תכנית תמיכות אישית, המתייחסת לתחום הלימודי, הרגשי והחברתי.
אנו מזמנים לתלמידינו חוויות הצלחה, תוך ביסוס הלמידה על החוזקות ותחומי העניין שלהם.
היחס האישי, החם והמכיל, המאפיין את הצוות הרב מקצועי שלנו, הופך את הלימודים בבתי הספר לחוויית חינוך מיוחד במינו.