נגישות

keyboard_navניווט בעזרת מקלדת


black_white

גווני שחור - לבן

color_reverse

צבעוניות הפוכה

readable_content

גופן קריא


font_big

גופן ענק

font_normal

גופן גדול

font_small

גופן רגיל (דיפולט)


סמן לבן גדול

סמן שחור גדול

הדגשת כותרות


reset_accessabilityביטול הנגישות


זכויות אנשים עם מוגבלות - הישגים ואתגרים

חזרה לכתבות

מפגש רשת שהתקיים ב-30/11/20 בזום עם הד"ר שגית מור- מומחית בלימודי מוגבלות וראש המרכז לבריאות, משפט ואתיקה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. זכויות של אנשים עם מוגבלויות הן הכלי המשפטי לקידום מעמדם של אנשים עם מוגבלויות בחברה ולשינוי המשמעות המיוחסת למוגבלות. תנועת הזכויות מבקשת לשלב בין רעיונות חברתיים למושגים משפטיים כך שהמשפט יהווה כלי לשינוי חברתי. חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בשנת 1998 היתה נקודת שיא בתהליך הכניסה של זכויות אנשים עם מוגבלויות לשיח המשפטי בישראל. נקודת השיא הבאה היתה החתימה והאשרור של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות. במפגש הציגה הד"ר מור את המקורות לתפיסת הזכויות של אנשים עם מוגבלויות, את ההישגים המרכזיים שהושגו עד כה בישראל ואת האתגרים הניצבים לפתחנו.