נגישות

keyboard_navניווט בעזרת מקלדת


black_white

גווני שחור - לבן

color_reverse

צבעוניות הפוכה

readable_content

גופן קריא


font_big

גופן ענק

font_normal

גופן גדול

font_small

גופן רגיל (דיפולט)


סמן לבן גדול

סמן שחור גדול

הדגשת כותרות


reset_accessabilityביטול הנגישות


חינוך בבית אקשטיין

שרותי החינוך של בית אקשטיין מושתתים על התפישה כי התלמיד הינו אדם עצמאי, בעל ערכים, המהווה חלק מסביבתו ותורם לה. אנו פועלים לחינוך התלמיד למימוש יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והתפקודיות, תוך מודעות ואמונה עצמית.

יכולות אלה מאפשרות לתלמידינו לשפר את איכות חייהם באופן מתמיד, בהווה ובעתיד.
בבתי הספר של בית אקשטיין לומדים תלמידים מכיתות ג' עד יב', אשר אובחנו, עברו ועדת השמה והופנו על ידי ועדת שיבוץ ברשויות לחינוך מיוחד.

תכנית הלימודים תואמת את הנדרש על ידי משרד החינוך, חינוך מיוחד, וכוללת גם הכנה והגשה לבגרויות בחלק מבתי הספר התיכוניים.
במסגרת הלימודים נבנית לכל תלמיד תכנית תמיכה אישית, המתייחסת לתחום הלימודי, הרגשי והחברתי.
אנו מזמנים לתלמידינו חוויות הצלחה, תוך ביסוס הלמידה על החוזקות ותחומי העניין שלהם.
היחס האישי, החם והמכיל, המאפיין את הצוות הרב מקצועי שלנו, הופך את הלימודים בבתי הספר לחוויית חינוך מיוחד במינו.

בתי הספר שלנו הינם בתי ספר לחינוך מיוחד, מוכרים ושאינם רשמיים הפועלים ברשיון ובפיקוח משרד החינוך.

 סוגי בתי הספר שלנו:

  • בתי ספר לילדים עם לקויות למידה
  • בתי ספר לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
  • בתי ספר לילדים עם קשיים רגשיים
  • בתי ספר לילדים על הרצף האוטיסטי