נגישות

keyboard_navניווט בעזרת מקלדת


black_white

גווני שחור - לבן

color_reverse

צבעוניות הפוכה

readable_content

גופן קריא


font_big

גופן ענק

font_normal

גופן גדול

font_small

גופן רגיל (דיפולט)


סמן לבן גדול

סמן שחור גדול

הדגשת כותרות


reset_accessabilityביטול הנגישות


לקויות - מהו אוטיזם

חזרה לכתבות

אוטיזם ודרכי התמודוות

אוטיזם  (PDD) מוגדר כהפרעה התפתחותית רחבת היקף. הפרעה זו מאובחנת לרוב אצל ילדים בשנים הראשונות לחייהם. ההפרעה, הקשורה למבנים ותפקודים שונים של המוח, מתפתחת לאורך החיים, והיא בעלת מאפיינים עיקריים:

 • יכולת קוגניטיבית נמוכה מהנורמה המקובלת.
 • יכולת לקויה מאוד, או חוסר מוחלט, בפיתוח וקיום לאורך זמן של יחסי גומלין חברתיים.
 • יכולת לקויה מאוד, או חוסר מוחלט, בשימוש בשפה ובדיבור, ובצורות אחרות של תקשורת עם אנשים.
 • קיום דפוסי התנהגות תבניתיים החוזרים על עצמם, וקיום תחומי עניין מצומצמים וייחודיים באופן יוצא דופן.


יש לציין כי בתוך הספקטרום האוטיסטי מתקיים רצף משתנה מאדם לאדם בכל הקשור לעוצמת ומגוון התופעות הבאות לידי ביטוי.

אבחון אוטיזם

אבחון של אוטיזם מתבצע היום כבר בשנים הראשונות לחייו של הילד או אצל מבוגרים אשר מתעורר לגביהם חשד לקיום התסמונת. האבחון מבוסס על תסמינים קליניים, הנאספים על ידי מומחים באמצעות תצפיות והערכות קליניות מדוקדקות הקשורות להתנהגויות ולתגובות של ילדים לסיטואציות מסוימות. דפוסי התנהגות הנצפים מאפשרים למאבחנים מוסמכים לאבחן את ההפרעה כאוטיזם, למרות המגוון הרחב יחסית של הביטויים האפשריים להפרעה, וביכולתו לבצע אבחנה מבדלת על מנת לשלול הפרעות אחרות או גורמים המונעים מן הילד ליצור יחסי גומלין ותקשורת.  מומלץ לבצע את האבחון במכונים מוסמכים ובעלי ניסיון בתחום אבחון האוטיזם.

שיטות טיפול

דרכי ההתערבות במהלך עבודה עם ילדים שאובחנו בספקטרום האוטיסטי:

 • מרכיבים טיפוליים: לווי צמוד והגנה, ומתן מענה לצרכים המיוחדים.
 • מרכיבים התנהגותיים: הפחתה של התנהגויות לא רצויות בהקשרים חברתיים וסביבתיים מסוימים, לצד הקניית הרגלים והתנהגויות הולמות את הסיטואציות החברתיות.
 • מרכיבים חינוכיים ופסיכולוגיים אינטנסיביים: במרבית שיטות הטיפול המקובלות, נדרשת השקעה רגשית ותקציבית רבה.


שיטות אלו מבוססות על עבודה עם הילד בין 15 ל- 40 שעות בכל שבוע. צוות מתחלף של מטפלים פועל במקביל עם ההורים ועם הילד על דרכים לשיפור איכות חייו ולשיפור איכות חיי המשפחה כמכלול.
חלק משיטות הטיפול מתמקדות בתחום התזונתי וחלקן מלוות בטיפול תרופתי.

אפשרויות תעסוקה לאנשים על רצף האוטיזם

אגף השיקום של משרד הרווחה מספק שירותים שונים לאנשים על רצף האוטיזם.

שירותי האגף כוללים בין היתר גם שירותי שיקום תעסוקתי הכוללים:  

אבחון, הכשרה מקצועית, שירותי השמה לעבודה בשוק הפתוח, תעסוקה מוגנת או נתמכת.

השירותים הניתנים במסגרת השיקום תעסוקתי כוללים:

 • סדנאות רב תכליתיות - מקנות מיומנויות תעסוקתיות, הרגלי עבודה והכנה לעולם העבודה.
 • השמה - איתור והשמה בשוק הפתוח או בתעסוקה מוגנת ונתמכת של מסיימי תהליך השיקום בעבודה.
 • אימון ממושך - תקופת הכשרה ואימון של כשנתיים לנוער, לסובלים ממחלות נפש ולבוגרים עם שיתוק מוחין  או מחלות פיזיות קשות.
 • תעסוקה מוגנת ונתמכת- רשת יחידות לשירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת לאנשים שנכותם מונעת מהם להשתלב בעבודה רגילה.

שירותי הממשלה לאנשים עם אוטיזם 

הגורם המוסמך להכיר באדם כזכאי לקבל את שירותי משרד הרווחה והזכויות הניתנות לאנשים עם אוטיזם היא היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם של משרד הרווחה.  זכויות לאנשים עם אוטיזם מעוגנות בחוק והן מקבילות לזכויות השונות הניתנות לאדם המוגדר "נכה".
אדם עם אוטיזם זכאי ל: מטפח אישי, סייעת בשילוב במעון יום, מעון יום שיקומי, קייטנה, מועדונית אחה"צ,  נופשון, מסגרת מגורים חוץ ביתית ומרכז יום טיפולי שיקומי לבני 21 ומעלה.

במסגרת הביטוח הלאומי:

משפחה ובה ילד עם אוטיזם תקבל גמלה בשל ילד נכה. בהגיעו לגיל 18 האדם עם אוטיזם יהא זכאי לקצבת נכות.  
משרד החינוך מסייע לאנשים עם אוטיזם במסגרות חינוכיות שונות, במסגרת סל השירותים של החינוך המיוחד.  
משרד הבריאות מסייע לאדם עם האוטיזם במסגרת סל השירותים בתחום התפתחות הילד.

יעניין אתכם : ליקוי למידה | יעניין אתכם : אבחון ליקויי למידה