נגישות

keyboard_navניווט בעזרת מקלדת


black_white

גווני שחור - לבן

color_reverse

צבעוניות הפוכה

readable_content

גופן קריא


font_big

גופן ענק

font_normal

גופן גדול

font_small

גופן רגיל (דיפולט)


סמן לבן גדול

סמן שחור גדול

הדגשת כותרות


reset_accessabilityביטול הנגישות


לקויות - תעסוקה והכנסה לאנשים עם מוגבלות שכלית

חזרה לכתבות

Employment and Income Status of Adults With Developmental Disabilities.Living in the CommunityKiyoshi Yamaki and Glenn T. Fujiura

מצב התעסוקה וההכנסה של מבוגרים עם צרכים מיוחדים החיים בקהילה.
תורגם ותומצת  ע"י סיגל ריקלין.

דיוקן מצב ההכנסה והתעסוקה של מבוגרים עם צרכים מיוחדים, שנבדק בשנים 1990-1991 כחלק מסקר רחב יותר הראה שמרבית המבוגרים עם צרכים מיוחדים היו בעלי אמצעים כלכליים מוגבלים ביותר, גם כאשר הרוויחו מתעסוקה ומהכנסה ממשלתית נתמכת. המיעוט, אשר עבד במגוון עבודות, הרוויחו שכר גבוה יותר מאשר בבדיקות קודמות, הרוב המכריע לא היה מועסק. 
ההשלכות של פרופיל התעסוקה עם שכר נמוך והניצול הפוטנציאלי של שירותי התעסוקה – נידון.

המחקר הנוכחי מייצג פרופיל ראשוני וניסיון להבנה טובה יותר של מצב ההכנסה ומצבם הכלכלי של מבוגרים עם צרכים מיוחדים ברמה הלאומית ואת תפקיד והשפעת התמיכה הממשלתית על מצב ההכנסה.

עברו למעלה מ- 15 שנים מאז החקיקה הפדרלית המתייחסת  לאנשים עם צרכים מיוחדים קיבלה עדיפות גבוהה יותר בשירותי התעסוקה.
תכניות תעסוקה נתמכת, הפכו לאפשרות תעסוקה אופציונלית.

למרות עדיפות זו, אין אנו יודעים על בסיס לאומי לגבי מצב התעסוקה של אמריקאים עם צרכים מיוחדים. ממגוון סיבות, הספרות הקיימת מספקת מידע מוגבל בלבד. בכל המחקרים שנעשו, לא נכללו אנשים שלא היו כלולים במערכת שרות כלשהי.
בנוסף, חוקרים הקדישו מעט תשומת לב להשפעת התעסוקה על מצב ההכנסה הכללי של האדם.

המטרה המרכזית במחקר הנוכחי היא לגעת בפער בהבנה של מצב התעסוקה וההכנסה של מבוגרים עם צרכים מיוחדים ברמה הלאומית.
פרופיל המבוסס על אוכלוסייה יכול להדגיש נקודות לחשיבה ולמקד את סדרי העדיפות הלאומית בבהירות רבה יותר.

המחקר נערך באמצעות ראיונות של מדגם מייצג של בעלי בתים. ואיסוף מידע על בני 15 ומעלה.
המידע כלל: דמוגרפיה, הכנסה, תעסוקה, שימוש בתכניות ממשלתיות ושאלות מפורטות על מגבלות תפקודיות ומצב המגבלה בארבעת החודשים שקדמו למחקר.
החומר עליו התבסס המחקר הוא מחקר שנערך בשנים 1990-1991 והיו לו מספר תועלות. ראשית, נתונים אלו כללו מדגם של אנשים עם הכנסה נמוכה, שבקרבם יש סבירות רבה יותר לאנשים עם צרכים מיוחדים.

שנית, נתונים אלו נתנו מדגם גדול יותר מאשר מחקרים שנעשו לאחרונה. שלישית, נתונים אלו כללו מידע מפורט לגבי המגבלות התפקודיות של הנשאלים.

המבוגרים עם הצרכים המיוחדים שזוהו היו בגילאים 22-65, מגבלתם היתה מילדות וכתוצאה ממנה הוגבלו בעבודתם והיו בעלי מגבלה בשניים או יותר של תחומי החיים (טיפול עצמי, שפה, למידה, ניידות, הכוונה עצמית, חיים עצמאיים).

תוצאות:

מבוגרים עם צרכים מיוחדים היו בעלי סבירות נמוכה יותר לתעסוקה ורבים מהם הועסקו במשרה חלקית. במונחי הכנסה, היו 2 קבוצות: רוב שהרוויח שכר מתון ומיעוט קטן שהרוויח סכום שניתן היה להשוותו לזה של אנשים באוכלוסייה הכללית.
למרות שמספר משמעותי של אנשים עם צרכים מיוחדים ניצלו תכניות לתמיכה בהכנסה באחוז רב בהרבה מאשר באוכלוסייה הכללית, ההכנסה הכוללת שלהם נשארה נמוכה בהרבה.

דיון:

התוצאות ממחקר זה מדגישות בבהירות את העובדה, שלא השתנתה בעשור האחרון, והיא שמרבית המבוגרים עם צרכים מיוחדים הם בעלי משאבים כלכליים מוגבלים.
שלושה מתוך ארבעה אמריקאים עם צרכים מיוחדים מצויים מתחת לסף ההכנסה הנמוכה.

הפרופיל התעסוקתי שנתגלה בניתוח הנוכחי שונה ממחקרים קודמים. במחקר הנוכחי, עובדים עם צרכים מיוחדים היו בעלי סבירות גבוהה יותר לעבודה במגוון רחב של מקצועות, להיות מועסקים במשרה מלאה והם בעלי רמת הכנסה גבוהה יותר.
יכול להיות שהתוצאה הזו היא בשל המדגם המגוון יותר.

השלכות:

אנשים עם צרכים מיוחדים ימשיכו להישען על תמיכת בני משפחה.
נוכחותם של בני משפחה עם צרכים מיוחדים, יכולה לגרום לקשיים כספיים בקרב המשפחה התומכת בשל העובדה שההכנסה הממוצעת של משפחות אלו נמוכה בד"כ מהממוצע הכללי.
קיים מידע מוגבל ביותר על הצרכים הכספיים של המשפחות התומכות.

שיעורי התעסוקה הנמוכים שנמצאו במחקר האחרון מדגישים את חשיבות ההמשכיות של שירותי התעסוקה.
ממצא חשוב של המחקר היה הפער הניכר בין הערכת גודל האוכלוסייה והמספרים המקבלים שרות מסוכנויות המדינה השונות. ברור שהנתונים הנוכחיים כוללים רבים שלא משתמשים בשירותים הציבוריים.

הפרופיל המוצג כאן, מציע שצריך לתת תשומת לב רבה יותר לנושאי רווחה כלכלית בהם מודלים של תעסוקה והדרכה הם רק פן אחד.   


יעניין אתכם : אבחון דיסלקציה  | יעניין אתכם : סוגי לקויות למידה